PROGRAM

Ikhlas Memberi (GM)

Merupakan paket program penyadaran (Spirit of Consciousness) masyarakat dari TERAS ZISWAF akan pentingnya infaq, shodaqoh, zakat dan wakaf. Program ini menyasar majlis-majlis ta’lim dan halaqoh kajian. Tentunya program ini di imbangi dengan fasilitas teknologi pendukung seperti mesin EDC (Electronic Data Capture) yang memudahkan Anda untuk menunaikan infaq, shodaqoh, zakat dan wakaf tanpa uang cash. Tentunya pendekatan dakwah fardhiyah (personal) antara petugas amil dengan muzakki harus lebih digalakkan dalam mengajak calon muzakki untuk sadar berzakat.

Melalui majlis-majlis talim yang bekerjasama dengan TERAS ZISWAF, diharapkan kesadaran mengenai Zakat, Infaq, dan Shodakoh akan terus berkembang tidak hanya komunitas majlis talim yang di ikuti saja, melainkan melebar hingga keluarga-keluarga mereka.